Szkoła Podstawowa w Trzonkach

Biuletyn Informacji Publicznej

Podsumowanie projektu

" Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz"

 

W okresie od 15 listopada 2011 r. do 31 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej         w Trzonkach prowadzone były zajęcia w ramach programu                                          „ Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia odbywały się w 3 modułach:

1.zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

2.zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

3. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

W projekcie uczestniczyło 16 uczniów z klas I- III. Działania w ramach programu pozwoliły na realizację założonych celów zgodnie z indywidualną potrzebą każdego dziecka. Dały możliwość kształtowania predyspozycji i umiejętności dziecka, zwiększyły motywację do nauki, wyrównywały  szanse edukacyjne uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Pozyskane pomoce dydaktyczne umożliwiły  uczniom różnorodne działania indywidualne i zespołowe, uatrakcyjniały zajęcia oraz pomagały dzieciom nabywać wiedzę , umiejętności oraz rozwijały cechy osobowości w trakcie zabaw.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie mieli możliwość pracy indywidualnej w małej grupie, a tym samym efektywniejszej współpracy w zespole. Pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach programu zostaną wykorzystane w następnych latach nauki.

Data powstania: piątek, 5 lip 2013 09:18
Data opublikowania: piątek, 5 lip 2013 09:21
Opublikował(a): admin
Zaakceptował(a): admin
Artykuł był czytany: 958 razy