Szkoła Podstawowa w Trzonkach

Biuletyn Informacji Publicznej

Publikacja sprawozdań finansowych

Na podstawie § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach informuje, że sprawozdania finansowe za 2018 rok naszej jednostki umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu w zakładce Aktualności.

 

Data powstania: czwartek, 9 maj 2019 11:43
Data opublikowania: czwartek, 9 maj 2019 11:44
Opublikował(a): admin
Zaakceptował(a): admin
Artykuł był czytany: 429 razy