Szkoła Podstawowa w Trzonkach

Biuletyn Informacji Publicznej

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz"

Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 

Zajęcia dla dzieci  ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu prowadzone w Szkole Podstawowej w Trzonkach  w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczba zrealizowanych zajęć -26 godzin.

Godziny realizowane są zgodnie z harmonogramem w  miesiącach:

listopad- 3, grudzień -2, styczeń-3, luty -4, marzec -5, kwiecień -4, maj- 5.

Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach od 1240 do 1340. Celem zajęć jest zapobieganie wystąpieniu zaburzeń emocjonalnych,przezwycięzanie trudności w opanowaniu czytania i pisania, usprawnianie obniżonych funkcji, usprawnianie czytania głośnego i ze zrozumieniem,  zminimalizowania objawów zaburzeń typu dyslektycznego w nauce szkolnej, wzbudzenie motywacji do nauki. Na zajęciach korzystamy z pomocy dydaktycznych, przekazanych szkołom w ramach projektu. Zajęcia dzięki temu mogą być uatrakcyjnione i  stanowią dla uczniów optymalne warunki do nauki, co przekłada się też na ich sukcesy edukacyjne. Uczniowie bardzo  chętnie korzystają z gąsienic, wież, rybek, tangalo. W czasie zajęć rozwijają  sprawność manualną, ćwiczą ruchy rąk oraz precyzję i koordynację wzrokowo- ruchową. Uczą rozpoznawania kształtów ,kolorów,  dokładności i wyobraźni.

Wieża liczb – rozwija orientację przestrzenną – lateralizację, szybkość , spostrzegawczość, koncentrację, słuchanie ze zrozumieniem, sprawność manualną ,utrwala znajomość cyfr 1 -6 i wspomaga w tworzeniu prostych działań matematycznych. Ponadto usprawnia zdolności komunikacyjne, umiejętności strategiczne i przywódcze.

Tęczowe liny- gra ćwiczy precyzję, równowagę i koordynację wzrokowo- ruchową,  uczniowie poznają terminy długości: najdłuższa, dłuższa, krótszy, najkrótszy. Bardzo chętnie i z pełną ekspresją uczestniczą w grach sportowych, zręcznościowych oraz układają różne kształty i formy wykorzystując akcesoria łączonych lin, wspaniale się bawią i rozgrywają zawody.

Kreativmemo 2 dzieci ćwiczą spostrzegawczość, pamięć ,logiczne myślenie, koordynację wzrokowo- ruchową oraz umiejętność wypowiadania się.

Puzzelator- grupa bardzo chętnie uczestniczy we wspólnych działaniach. Dzieci porozumiewają się , ćwiczą koncentrację oraz doskonalą umiejętności strategiczne i przywódcze przy czym wykonują ćwiczenia gimnastyczne: przysiady, skłony, podskoki.

Tangalo- pobudza do logicznego myślenia, uczy znajomości figur geometrycznych i wyobraźnię przestrzenną.

Schettenmemory- rozwija pamięć wzrokową, utrwala słownictwo, spostrzeganie, skojarzenie, układanie historyjek tematycznych, uczy też utrzymywanie porządku. Dzieci podczas zabawy uspakajają się i aktywizują , skupiają uwagę i starają się jak najlepiej wykonać zadanie. Lubią opowiadać o sobie, o rodzinach, otwierają się i prowadzą rozmowy.

Logigram – różnorodność zadań angażuje kilka zmysłów równocześnie pobudza do samodzielnego myślenia i aktywności. Uczniowie bardzo chętnie angażują się w indywidualną i  zespołową pracę .

 

Dorota Kordek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 31 maj 2012 11:25
Data opublikowania: czwartek, 31 maj 2012 12:14
Data edycji: czwartek, 31 maj 2012 14:41
Opublikował(a): admin
Zaakceptował(a): admin
Artykuł był czytany: 1618 razy
Ilość edycji: 2